teszt

Személyes adatok

%20 - Vezetéknév:%
%21 - Keresztnév:%
%22 - Születési hely:%
%69 - Születési idő:%
%28 - Nem: %
%30 - Anyja neve: (leánykori)%


Lakcím

%72 - Irányítószám:%
%26 - Város/Község:%
%87 - Utca%
%27 - Közterület típusa (utca, út, tér...)%
%85 - Házszám:%


Igazolványok

%31 - Állampolgárság:%
%32 - TAJ szám:%
%33 - EU Egbizt. szám:%
%36 - Sz.ig. szám:%


Elérhetőségek

%35 - E-mail:%
 • Ellenőrizd, hogy helyes címet adtál-e meg!
 • Citromail-es e-mail cím esetén akár 1 óra is eltelhet amíg az üzenet megérkezik.
 • %34 - Telefonszám:%


  További adatok

  %74 - NEPTUN kód%
  %44 - Szak:%
  %37 - Polóméret:%


  Egészségügyi és egyéb adatok

  %70 - Betegségek:%
  %71 - Különleges étkezés:%

  %47 - Egyéb:%


  Baleset esetén értesítendő

  %42 - Név:%
  %43 - Telefon:%


  Jegyek

  %82 - Jegy típus%

  %78 - custom_78%
  %79 - custom_79%


  Részvételi feltételek

  A regisztráció beküldésével elfogadom a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata által lefektetett feltételeket, amelyek a következők:

  • Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy valós, természetes személyként regisztráltam a Széchenyi István Egyetem Gólyahét 2017 c. rendezvényére, az általam megadott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak
  • Kijelentem, hogy a Széchenyi István Egyetemre a 2017. évi felvételi eljárás során nyertem felvételt a Széchenyi István Egyetemre (elsőéves hallgatóként jelentkezem) és/vagy az Egyetemmel már jelenleg is hallgatói jogviszonyban állok (felsőbb éves hallgatóként jelentkezem).
  • Vállalom a fizetési feltételeket, melyek szerint sem az Uniklub Kft-nek, sem a SZE Hallgatói Önkormányzatának, sem a Tábor szervezőinek, sem az Egyetemnek sem bármely, a szervezőkkel kapcsolatban álló jogi vagy természetes személynek nem áll módjában visszatéríteni az általam befizetett tábori részvételi díjat, a már befizetett buszos utazás árát illetve bármely, a tábor részvételi feltételét képező, már kifizetett pénzösszeget. (Mivel a tábor szervezői a regisztrációk és befizetések után kalkulálják a költségvetést, ezért NEM áll módunkban visszatéríteni a befizetett összegeket!)
  • Vállalom, hogy a Gólyahét helyszínén a „Felelősségvállalási Nyilatkozat” aláírását követően annak rendje és módja szerint viselkedem, igyekszem jóhiszeműen eljárni és kerülni a károkozást, illetve jogtalan kártérítést nem követelek.
  • Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Gólyahéttel kapcsolatban kárt okozok, köteles vagyok azt a szervezők számára megtéríteni.
  • Vállalom, hogy a Gólyahét helyszínére lépve megismerem a rendezvény házirendjét, és az abban foglaltak szerint cselekszem.
  • Kijelentem, hogy a jelen regisztráció során minden betegségemet, allergiámat, gyógyszerérzékenységemet, stb. megismertettem a szervezőkkel. A szervezők az általam elhallgatott betegségekből adódó következményekért felelősségre nem vonhatóak. A szervezők ezen adatokat az adatkezelési törvények alapján harmadik fél számára nem adják tovább.
  • Kijelentem, hogy a rendezvényre a saját adataimat felhasználva, a saját akaratomból regisztráltam be.
  • Felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben bármely balesetet, bűncselekményt, szabálysértést vagy rendellenes dolgot észlelek a tábor ideje alatt, azt a Táborvezetőnek haladéktalanul jelentem. (Táborvezető: Lada Dominika Zsófia, telefon: 70/376-5218, e-mail: ladadominika95@gmail.com)
  • Vállalom, hogy a Gólyahétre semmilyen tiltott dolgot nem viszek be, és nem használok. (Tiltó lista: bármilyen illegális tudatmódosítószer, kábítószer; szúró-vágó vagy fegyvernek minősülő eszközök; bármilyen, testi épségre veszélyes eszköz; fényképezőkép; (fénykép készítésére csak az arra feljogosított, engedéllyel rendelkező résztvevő szervezők jogosultak).) Amennyiben a tiltólistán szereplő tárgyakat találjuk valakinél, azt haladéktalanul elkobozzuk, indokolt esetben a hatóságok felé haladéktalanul jelentjük.
  • A Gólyahét területére mások testi épségét veszélyeztető, valamint közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat szigorúan tilos behozni, ez szabálysértésnek minősül
  • Amennyiben a Gólyahét területén anyagi kárt okozok, annak megtérítését is vállalom.
  • Jelentkezésem a részvételi díj 2017. augusztus 23. 12:00-ig történő elutalásával válik érvényessé.

  A fent leírtakat megismertem, cselekvőképességem teljes tudatában megértettem, és elfogadom.


  %45 - A feltételeket:%

  A Széchenyi István Egyetem kollégiumaiban beléptető kapuk segítenek a bejutásban, így a szállás elfoglalásának elengedhetetlen eszköze a Hallgatói kártya.

  A Hallgató kártyára a tanulmányaid alatt is szükséged lesz, emiatt már a Gólyahéten is bevezetésre kerül számodra a használata.

  A kártya egyszeri díja 1200 Ft , mely beiratkozás után, a NEPTUN rendszerben kerül kiírásra .

  A Hallgatói kártyát az alábbi oldalon tudod megigényelni: http://kartya.sze.hu/kartyamuveletek-1

  %46 - type_submit_reset_46%

  Elérhetőség

  Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

  E-mail: hok@sze.hu

  EHÖK elérhetőségek 

  Facebook oldal

  Kisház - ÚT 106 (AKIK)

  Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

  Nyitvatartás:

  Hétfő - Csütörtök: 09:00 - 16:00*

  Péntek: 9:00 - 14:00*

  *ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

  Szolgatáltatások:

  • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
  • diákhitel ügyintézés
  • vonatjegy, vasúti bérlet árusítás
  • GyőrBike ügyintézés
  • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
  • Sportpártolói
  • stb.

  További információk

  Tanulmányi Osztály fogadási idő

   A Központi Tanulmányi Osztályon és a kihelyezett Tanulmányi Osztályokon (AK, MÉK)

   az alábbi fogadási idő érvényes

  Ügyintézés csak a kiírt időpontokban!

   

  ÜGYFÉLFOGADÁS

  2018. szeptember 17. és szeptember 30. között

  Kedd 9.00-11.00
  Szerda

   

  9.00-11.00

  13.00-14.00

  Csütörtök

  13.00 – 14.00

  Kizárólag Levelező és Távoktatásos hallgatók számára

  2018. szeptember 14. péntek

  2018. szeptember 21. péntek

  2018. szeptember  28. péntek

  13:00 - 15:00
  telefonos ügyfélfogadás

  13:00 - 15:00 kedd

  08:00 - 10:00 csütörtök

  Diákigazolvány érvényesítése:


  2018. október 08-tól fogadási időben

  HÖK Események

  Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
  Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
  Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
  Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
  Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00
  Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28. 13:30 - 23:55
  Egyetemi Kari Napok 2018. október 1. 00:00 - 2018. október 3. 23:55

  Térkép