Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és konzorciumi partnere, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 262,84 millió forint támogatásban részesült az EFOP-3.3.6-17 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtott, „Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében” címet viselő projektje megvalósítására

A projekt elsődleges célja, hogy úgy valósítsa meg a kompetencia alapú oktatásra való áttérést, hogy közben az iskolákban ne történjen drasztikus és hirtelen átalakulás, inkább egyfajta fokozatos szemléletformálás. Ezért az élményközpont munkatársai szorosan együttműködnek a partneriskolák pedagógusaival. A programok összeállítása során célkitűzés volt, hogy a diákok minél szélesebb körére terjedjen ki és a természettudományos témák iránt érdeklődést mutató diákok fejlesztése és tehetséggondozása mellett a hátránnyal küzdő diákok felzárkóztatásának is keretet biztosítson.

Győrben és a környékén komoly kihívás a képzett munkaerő hiánya. Ez abból fakad, hogy a Győr környéki gazdaság húzó ágazata az ipar és a kelleténél kevesebb az ipari, műszaki és természettudományos érdeklődésű gyerek és fiatal, akikből a képzett szakember származna. Ez indokolttá teszi egy olyan oktatást támogató program megvalósítását, amely a természettudományos kompetenciákat fejleszti és igyekszik a természettudományos érdeklődést már kisiskolás korban megtartani. A pályázat másodlagos és közvetett célja tehát a pályaorientáció.

A tanulók bevonásának elsődleges módja az iskolai osztályok fogadása a Mobilis új élményközpontjában kihelyezett természettudományos órák és témanapok formájában. A többi foglalkozási forma megvalósításával a cél elsősorban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaválasztás támogatása.

Összességében elmondható, hogy projektünkkel komplex programot valósítunk meg, hogy hozzájáruljunk a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A projekt eredmények hasznosulását a köznevelési intézményekkel való együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe illesztése biztosítja.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 1 - 2021. augusztus 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt megvalósításra a konzorcium összesen 262.844.677 Ft támogatásban részesült.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető: Rámháp Szabolcs, elnök (ramhap@sze.hu)

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek

Sajtó kapcsolat:
Szakálos Barnabás - 70/630-7588 - szakalos.barnabas@hallgato.sze.hu

Operettszínház kedvezmények

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00*

péntek: 8:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

  • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
  • diákhitel ügyintézés
  • GyőrBike ügyintézés
  • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
  • stb.

További információk

HÖK Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. április 27. - 2020. május 11.
Elektronikus ZH nap 2020. április 29. 08:00 - 15:00
Elektronikus ZH nap 2020. április 30. 08:00 - 15:00
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. május 4. 06:00 - 07:00

Térkép