Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és konzorciumi partnere, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 262,84 millió forint támogatásban részesült az EFOP-3.3.6-17 azonosítószámú pályázati felhívásra benyújtott, „Természettudományos élménypedagógiai programok fejlesztése Győrben és térségében, a GYEKE és a Mobilis együttműködésében” címet viselő projektje megvalósítására

A projekt elsődleges célja, hogy úgy valósítsa meg a kompetencia alapú oktatásra való áttérést, hogy közben az iskolákban ne történjen drasztikus és hirtelen átalakulás, inkább egyfajta fokozatos szemléletformálás. Ezért az élményközpont munkatársai szorosan együttműködnek a partneriskolák pedagógusaival. A programok összeállítása során célkitűzés volt, hogy a diákok minél szélesebb körére terjedjen ki és a természettudományos témák iránt érdeklődést mutató diákok fejlesztése és tehetséggondozása mellett a hátránnyal küzdő diákok felzárkóztatásának is keretet biztosítson.

Győrben és a környékén komoly kihívás a képzett munkaerő hiánya. Ez abból fakad, hogy a Győr környéki gazdaság húzó ágazata az ipar és a kelleténél kevesebb az ipari, műszaki és természettudományos érdeklődésű gyerek és fiatal, akikből a képzett szakember származna. Ez indokolttá teszi egy olyan oktatást támogató program megvalósítását, amely a természettudományos kompetenciákat fejleszti és igyekszik a természettudományos érdeklődést már kisiskolás korban megtartani. A pályázat másodlagos és közvetett célja tehát a pályaorientáció.

A tanulók bevonásának elsődleges módja az iskolai osztályok fogadása a Mobilis új élményközpontjában kihelyezett természettudományos órák és témanapok formájában. A többi foglalkozási forma megvalósításával a cél elsősorban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a pályaválasztás támogatása.

Összességében elmondható, hogy projektünkkel komplex programot valósítunk meg, hogy hozzájáruljunk a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A projekt eredmények hasznosulását a köznevelési intézményekkel való együttműködés és a foglalkozások tanmenetbe illesztése biztosítja.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 1 - 2021. augusztus 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt megvalósításra a konzorcium összesen 262.844.677 Ft támogatásban részesült.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető: Rámháp Szabolcs, elnök (ramhap@sze.hu)

OTHV kérdőívek

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek 

Facebook oldal

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

Nyitvatartás (vizsgaidőszakban):

Hétfő - Csütörtök: 09:00 - 14:00*

Péntek: 9:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

  • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
  • diákhitel ügyintézés
  • vonatjegy, vasúti bérlet árusítás
  • GyőrBike ügyintézés
  • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
  • Sportpártolói
  • stb.

További információk

Tanulmányi Osztály fogadási idő

 A Központi Tanulmányi Osztályon és a
kihelyezett Tanulmányi Osztályokon (AK, MÉK)
az alábbi fogadási idő érvényes

Ügyintézés csak a kiírt időpontokban!

ÜGYFÉLFOGADÁS

2019. január 7-31. között

Nappali tagozat

Kedd 9.00-10.00
Szerda

 

9.00-10.00

13.00-14.00

Csütörtök

13.00 – 14.00

 
Kizárólag Levelező és Távoktatásos hallgatók számára

2019. január 11.

2019. január 18.

2019. január 25.

(pénteki napokon)

13:00 - 15:00
MÉK-es levelező hallgatóknak
a pénteki nyitva tartás

9.00-11.00

telefonos ügyfélfogadás

13:00 - 15:00 kedd

08:00 - 10:00 csütörtök

HÖK Események

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Kollégiumi MSc-s és pótjelentkezés 2019. január 24. 12:00 - 2019. január 28. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
MÉK Gazdász Bál 2019. január 26. 18:00 - 23:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00
Beiratkozás 2019. január 31. 00:00 - 2019. február 1. 23:00
Téli záróvizsga időszak vége 2019. február 1. 00:00 - 01:00

Térkép