Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET a 2019/2020-as tanévben Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában elnevezésű programban való részvételre.

Határidő: 2019. szeptember 16.


AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET

hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére

a 2019/2020-as tanévben

Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában

elnevezésű programban való részvételre

 

Program célja:

A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi szerepe, törvényalkotási, kormányzat-ellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit.

A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozaton vesznek részt, amelyen részletesen megismerik az Országgyűlés, a bizottságok, a frakciók és az Országgyűlés Hivatalának munkáját. Vendégként részt vesznek a plenáris ülésen, a bizottsági üléseken, a bizottsági elnöki értekezleten és a Házbizottság ülésén. A program második felében érdeklődési körük szerint az Országgyűlés Hivatala különböző szervezeti egységeiben gyakorlati feladatokat látnak el, valamint látogatást tesznek – többek között – a Köztársasági Elnöki Hivatalban, az Állami Számvevőszéknél, az Alkotmánybíróságon, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában és a Miniszterelnökségen.

A programban 14 hallgató vesz részt 2019 októberétől 2020 márciusáig.

A felvételt nyert hallgatók díjazásban részesülnek, amelynek összege

 • fővárosi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 35 000 Ft,
 • vidéki felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén havi (bruttó) 50 000 Ft.

Ezen felül a hallgatókat 39/2010. (II.26.) kormányrendeletben biztosított munkába járási kedvezmény illeti meg. A díjazás a programokból való igazolatlan hiányzás esetén arányosan csökkenthető. Decemberben és januárban a program szünetel, így ez az időszak sem kötelezettséggel, sem díjazással nem jár. A díjazás kifizetése két részletben, munkaszerződés alapján történik. A munkaszerződés megkötéséhez hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A képzés teljes idejét kitöltők igazolást kapnak a programban való részvételről.

 

Pályázati feltételek

A pályázónak 2019 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie

  • nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi igazgatási, közigazgatás szervező, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok valamelyikének legalább a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy
  • nemzetközi tanulmányok, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakok valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévében, vagy
  • jogász, államtudományi – egységes, osztatlan – szakon legalább az 5. és legfeljebb a 8. félévében.

A jelentkezőnek havi 20 órás – elsősorban csütörtöki napokra tervezett – munkavégzést kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában.

A hallgatói jogviszony fennállásának igazolása.

A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék vezetőjének ez irányú kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlag igazolása minden esetben kötelező, amelyre a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott igazolás szolgál.

Oktatói ajánlólevél csatolása.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:

 • a pályázó rövid önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,
 • egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott területe,
 • a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent A Házszabályon túl című előadás-sorozaton való rendszeres részvétel.

A pályázatokat elektronikus úton a következő email címre kérjük küldeni: osztondijas-parl@parlament.hu. A hibásan digitalizált, hiányos vagy nem magyar nyelvű pályázati anyagokat a Hivatal nem fogadja be.

 

Határidő: 2019. szeptember 16.

(A pályázattal kapcsolatban dr. Bősi Ferencnél, a bosi.ferenc@parlament.hu e-mail-címen lehet érdeklődni.)

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli, a pályázati feltételeknek megfelelő legjobb jelölteket személyes meghallgatásra behívja, majd ezt követően dönt a pályázat elnyeréséről.

A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap, és azt az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) is közzétesszük.

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek 

Facebook oldal

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00*

péntek: 8:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

 • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
 • diákhitel ügyintézés
 • GyőrBike ügyintézés
 • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
 • Sportpártolói
 • stb.

További információk

HÖK Események

Véradás 2019. szeptember 19. 10:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. szeptember 20. - 2019. szeptember 21.
Szakirányválasztás 2019. szeptember 23. - 2019. szeptember 28.
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2019. szeptember 24. 10:00 - 12:00
Nyelvi koktélbár 2019. szeptember 26.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. szeptember 27. - 2019. szeptember 28.
RGDI TANÉVNYITÓ RENDEZVÉNY 2019. szeptember 27. 09:00 - 10:00
Kutatók Éjszakája 2019. szeptember 27. 13:30 - 23:55

Térkép