Duna Aszfalt -Tehetséggondozási program

A Duna Aszfalt Kft. vállalati tehetséggondozási programot hirdet a Közlekedésépítési specializációhoz kapcsolódó képzést kínáló a Széchenyi István Egyetem alapszakos, tehetséges hallgatói körében.

A Duna Aszfalt Kft. – Magyarország egyik meghatározó építőipari vállalataként – magyar mérnököknek, Magyarországon kínál munkát, ezért kiemelten támogatja a magyar mérnökök és technikusok utánpótlásképzését. A tehetséges egyetemi hallgatók támogatásával a magyar út- és hídépítési szakma jövőjét kívánja biztosítani, illetve segíteni és ösztönözni kívánja a tehetséges fiatalokat további kiemelkedő eredmények elérésében.

Pályázási időszak: 2020. január 20. - február 15.

Pályázati adatlap

Adatkezelési tájékoztató

A Duna Aszfalt Kft. tehetséggondozási programja a díjazottak részére célzottan nyújt támogatást. A pályázatokat a Duna Aszfalt Kft. Ösztöndíj Bizottsága bírálja el a tehetségterületen eddig elért eredmények alapján. A tehetséggondozási program támogatása másfél évre, azaz 3 szemeszterre szól, a pályázat meghirdetésére 2020.01.20-án kerül sor.

A Duna Aszfalt Tehetséggondozási Program támogatottja lehet az a fiatal, aki:

 • az intézmény aktív hallgatói jogviszonyú, nappali munkarendű, alapszakos, Közlekedésépítési specializációt választó, 3. vagy 4. éves hallgatója,
 • a pályázási időszakban formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot nyújt be a meghirdetett módon,
 • az Ösztöndíj Bizottság szakmai csoportja által, pályázati anyaga alapján kiválasztásra kerül.

 

A tehetséggondozási program pályázásának menete:

A tehetséggondozási programot minden évben az érintett egyetem hirdeti meg saját felületein. A hirdetmény a Duna Aszfalt Kft. felületein is megjelenik.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. Az érintett egyetem aktív jogviszonyú, nappali munkarendű, 3. és 4. éves, Közelkedésépítési specializációjú, alapszakos hallgatói pályázhatnak, akik megadott határidőre érvényes pályamunkát adnak le, és megfelelnek a pályázatban foglalt előzetes kritériumoknak. A pályamunkának tartalmaznia kell egy rövid összefoglaló dolgozatot arról, miért tartja a jelentkező az egyik legizgalmasabb szakmának az útépítést. Előzetes kritérium az oktatói/tanszéki ajánlás és a minimum 3.5 halmozott súlyozott tanulmányi átlag a hallgató által teljesített utolsó 4 aktív szemeszterben.

Továbbá pluszpontokat ér a pályázás során a TDK-, publikációs-, demonstrátori-, illetve szakkollégiumi tevékenység, melyet fel kell tüntetni a jelentkezési lapon.

A támogatás elnyeréséhez a pályázónak e-mailben el kell küldenie a jelentkezési lapját, a dolgozatot, az oktatói/tanszéki ajánlólevelet tárgyév február 15-ig.

 

Pályázatok benyújtásának módja:

 

Döntéshozatal

Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a fent felsorolt dokumentumokat, a pályázati anyagot áttanulmányozva, összegezve hozzák meg a döntést. A döntéshozatal többségi szavazással történik.

A pályázatok elbírálására várhatóan tárgyév február 25-ig kerül sor.

A tehetséggondozási program támogatása a tárgyév februárjától kezdődő szemeszter idejére, összesen másfél év idejére adományozható.

 

Az eredmények nyilvánosságra hozatala

A döntéshozatal után:

 • az egyetem és a Duna Aszfalt Kft. felületein,
 • a pályázók értesítése (sikertelen pályázat esetén is) e-mailben történik.

 

Az Ösztöndíj Bizottság tagjai:

 • a Duna Aszfalt Kft. egy vagy több képviselője,
 • egy felkért egyetemi építőmérnöki oktató.

 

A tehetséggondozási program elemei:

Pénzdíj: évenként kerül kiválasztásra 2 tehetséges hallgató, akik másfél évre nyerik el a szemeszterenkénti (6 hónap) bruttó 120 ezer forint/hó/fő anyagi támogatást.

A díj összegének módosításáról az Ösztöndíj Bizottság dönthet.

Tanulmányi kirándulás:

a kiválasztott hallgatók a pénzbeli támogatás mellett tanulmányi kiránduláson vehetnek részt a Duna Aszfalt Kft. egy aktuális projektjénél (pl. autópályaépítés megtekintése a helyszínen, aszfaltkeverő megtekintése stb.)

A pénzdíj felhasználásának módjai, átutalásának feltételei:

 • A pénzösszeg felhasználásának feltételei pontosan és egyértelműen a tehetséggondozási program támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.         

A támogatás visszavonásának módja:

A támogatás visszavonható a tehetséggondozási program támogatási szerződésének 3.4-es pontja szerint, illetve akkor, ha a pályázó nem veszi igénybe a tehetséggondozási program nyújtotta lehetőségeket vagy rendszeresen nem jelenik meg az esetleges médiaszerepléseken.

holnap frissítés

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek

Sajtó kapcsolat:
Szakálos Barnabás - 70/630-7588 - szakalos.barnabas@hallgato.sze.hu

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00*

péntek: 8:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

 • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
 • diákhitel ügyintézés
 • GyőrBike ügyintézés
 • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
 • stb.

További információk

HÖK Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Elektronikus ZH nap 2021. május 7.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.
Hallgatói klubkoncert 2021. május 12.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.

Térkép