Duna Aszfalt -Tehetséggondozási program

A Duna Aszfalt Kft. vállalati tehetséggondozási programot hirdet a Közlekedésépítési specializációhoz kapcsolódó képzést kínáló a Széchenyi István Egyetem alapszakos, tehetséges hallgatói körében.

A Duna Aszfalt Kft. – Magyarország egyik meghatározó építőipari vállalataként – magyar mérnököknek, Magyarországon kínál munkát, ezért kiemelten támogatja a magyar mérnökök és technikusok utánpótlásképzését. A tehetséges egyetemi hallgatók támogatásával a magyar út- és hídépítési szakma jövőjét kívánja biztosítani, illetve segíteni és ösztönözni kívánja a tehetséges fiatalokat további kiemelkedő eredmények elérésében.

Pályázási időszak: 2020. január 20. - február 15.

Pályázati adatlap

Adatkezelési tájékoztató

A Duna Aszfalt Kft. tehetséggondozási programja a díjazottak részére célzottan nyújt támogatást. A pályázatokat a Duna Aszfalt Kft. Ösztöndíj Bizottsága bírálja el a tehetségterületen eddig elért eredmények alapján. A tehetséggondozási program támogatása másfél évre, azaz 3 szemeszterre szól, a pályázat meghirdetésére 2020.01.20-án kerül sor.

A Duna Aszfalt Tehetséggondozási Program támogatottja lehet az a fiatal, aki:

 • az intézmény aktív hallgatói jogviszonyú, nappali munkarendű, alapszakos, Közlekedésépítési specializációt választó, 3. vagy 4. éves hallgatója,
 • a pályázási időszakban formai és tartalmi szempontból megfelelő pályázatot nyújt be a meghirdetett módon,
 • az Ösztöndíj Bizottság szakmai csoportja által, pályázati anyaga alapján kiválasztásra kerül.

 

A tehetséggondozási program pályázásának menete:

A tehetséggondozási programot minden évben az érintett egyetem hirdeti meg saját felületein. A hirdetmény a Duna Aszfalt Kft. felületein is megjelenik.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. Az érintett egyetem aktív jogviszonyú, nappali munkarendű, 3. és 4. éves, Közelkedésépítési specializációjú, alapszakos hallgatói pályázhatnak, akik megadott határidőre érvényes pályamunkát adnak le, és megfelelnek a pályázatban foglalt előzetes kritériumoknak. A pályamunkának tartalmaznia kell egy rövid összefoglaló dolgozatot arról, miért tartja a jelentkező az egyik legizgalmasabb szakmának az útépítést. Előzetes kritérium az oktatói/tanszéki ajánlás és a minimum 3.5 halmozott súlyozott tanulmányi átlag a hallgató által teljesített utolsó 4 aktív szemeszterben.

Továbbá pluszpontokat ér a pályázás során a TDK-, publikációs-, demonstrátori-, illetve szakkollégiumi tevékenység, melyet fel kell tüntetni a jelentkezési lapon.

A támogatás elnyeréséhez a pályázónak e-mailben el kell küldenie a jelentkezési lapját, a dolgozatot, az oktatói/tanszéki ajánlólevelet tárgyév február 15-ig.

 

Pályázatok benyújtásának módja:

 

Döntéshozatal

Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a fent felsorolt dokumentumokat, a pályázati anyagot áttanulmányozva, összegezve hozzák meg a döntést. A döntéshozatal többségi szavazással történik.

A pályázatok elbírálására várhatóan tárgyév február 25-ig kerül sor.

A tehetséggondozási program támogatása a tárgyév februárjától kezdődő szemeszter idejére, összesen másfél év idejére adományozható.

 

Az eredmények nyilvánosságra hozatala

A döntéshozatal után:

 • az egyetem és a Duna Aszfalt Kft. felületein,
 • a pályázók értesítése (sikertelen pályázat esetén is) e-mailben történik.

 

Az Ösztöndíj Bizottság tagjai:

 • a Duna Aszfalt Kft. egy vagy több képviselője,
 • egy felkért egyetemi építőmérnöki oktató.

 

A tehetséggondozási program elemei:

Pénzdíj: évenként kerül kiválasztásra 2 tehetséges hallgató, akik másfél évre nyerik el a szemeszterenkénti (6 hónap) bruttó 120 ezer forint/hó/fő anyagi támogatást.

A díj összegének módosításáról az Ösztöndíj Bizottság dönthet.

Tanulmányi kirándulás:

a kiválasztott hallgatók a pénzbeli támogatás mellett tanulmányi kiránduláson vehetnek részt a Duna Aszfalt Kft. egy aktuális projektjénél (pl. autópályaépítés megtekintése a helyszínen, aszfaltkeverő megtekintése stb.)

A pénzdíj felhasználásának módjai, átutalásának feltételei:

 • A pénzösszeg felhasználásának feltételei pontosan és egyértelműen a tehetséggondozási program támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.         

A támogatás visszavonásának módja:

A támogatás visszavonható a tehetséggondozási program támogatási szerződésének 3.4-es pontja szerint, illetve akkor, ha a pályázó nem veszi igénybe a tehetséggondozási program nyújtotta lehetőségeket vagy rendszeresen nem jelenik meg az esetleges médiaszerepléseken.

Elérhetőség

Cím: 9026 Győr Egyetem tér 1. - Mutifunkciós Épület EHÖK iroda

E-mail: hok@sze.hu

EHÖK elérhetőségek

Sajtó kapcsolat:
Szakálos Barnabás - 70/630-7588 - szakalos.barnabas@hallgato.sze.hu

Kisház - ÚT 106 (AKIK)

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00*

péntek: 8:00 - 14:00*

*ebédszünetben zárva: 12:20-12:50

Szolgatáltatások:

 • információ nyújtás: pályázatokról, támogatásokról
 • diákhitel ügyintézés
 • GyőrBike ügyintézés
 • Nyomtatás, fénymásolás, scannelés
 • stb.

További információk

HÖK Események

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2020. augusztus 24. - 2020. augusztus 29.
Gólyahét 2020 2020. augusztus 26. - 2020. augusztus 29.
Beiratkozás - nappali tagozat 2020. augusztus 31.
Szorgalmi időszak kezdete 2020. szeptember 1.
Tanévnyitó Ünnepély 2020. szeptember 1. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2020. szeptember 2.

Térkép