Környezetmérnök bemutatkozás

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK

A környezetmérnökök munkája a környezetvédelem tág területén számos feladattal járhat. A végzettek természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsmentismeretekkel felvértezve kezdhetik meg környezeti veszélyek megelőzésére, felismerésére és a kárelhárításra kiterjedő tevékenységüket. A környezetmérnöki képzés az aktív és prevencióra épülő környezetvédelem megvalósítását célozza meg, műszaki szakembereket bocsátva az ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltató tevékenység vagy akár a települési önkormányzatok részére. A végzettekkel szemben elvárás, hogy munkájuk végzése során ismerjék a környezeti problémákat és kezelésük módszereit, legyenek képesek a környezeti szennyezőforrások feltárására, elemzésére, az ártalmatlanítási módok szakszerű megtervezésére, valamint a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák kiválasztására, alkalmazására, figyelembe véve a hatályos műszaki és jogi szabályozásokat. A környezetmérnökök munkájára a természeti erőforrások értelemszerű és józan felhasználásának felelőseiként számos területen mutatkozik igény, hisz a környezetet ma már globálisan veszélyeztető emberi tevékenység (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, urbanizáció) nem kívánt káros hatásainak elkerülése korunk egyik legnagyobb kihívása. A végzettek előtt álló általános feladat olyan műszaki megoldások keresése, amely mindig szem előtt tartja a környezetvédelmi szempontokat.

Elhelyezkedésük után a környezetmérnökök munkája olyan feladatokra irányulhat, mint a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálata, mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése, környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazása, kárelhárítás előkészítése és a kárelhárításban való részvétel. Foglalkozhatnak a vízgazdálkodási feladatok megoldásával, víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésével, szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésével, hulladékgazdálkodási tervek elkészítésével. Környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket felhasználhatják például környezetvédelmi eljárások, berendezések, készülékek értékelésében, kiválasztásában, tesztelésében. A végzettek emellett alkalmasak környezetvédelmi megbízotti, referensi feladatok ellátására, környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkára, hatásvizsgálatok végzésére, munkavédelmi feladatok megoldására. Az állami, önkormányzati szférában elhelyezkedve a közigazgatásban, önkormányzatokban alkalmasak környezetvédelmi hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére, települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására. A képzés oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre is felkészíti a végzetteket. A környezetmérnökök emellett alkalmasak környezetvédelmi létesítményekben (például víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktárolók, hulladékégető-művek) mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására.

AKIK

Az Alumni, Karrier és Információs Központ

Hétfőtől Csütörtökig 08:00 és 16:00 óra,
Pénteken 08:00 és 14:00 óra között

érhető el az érdeklődők számára.

A Központban hallgatói ügyintézésre, karrier és öregdiák tevékenységekre, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van.

További információk

Elérhetőség

Cím: Multifunkciós Épület, 9026 Győr Egyetem tér 1.
Tel: +36 (96) 503-440
E-mail: hok@sze.hu

Térkép

Mikulásnap 2017. december 12.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (4. előadás) 2017. december 14. 16:00 - 18:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.