Jogász bemutatkozás

A jogász szakon a képzés a többi alapszaktól eltérően osztatlanul zajlik, tehát a szakon nem szerezhető alapfokozat, a felvettek tanulmányaik megkezdésétől Master szintű képzésben vesznek részt. A képzési idő 10 félév, amely a szakmai gyakorlatot, valamint a jogi tanulmányokhoz szükséges sajátos nyelvi ismeretek megszerzéséhez szükséges időt is tartalmazza. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:jogász, az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím: állam- és jogtudományi doktor, ennek dr. jur. a rövidítése.

A szakon végzett jogászok az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk révén alkalmasak jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére. A szakra elsősorban olyan jelentkezőket várnak, akik megalapozott történelmi ismeretekkel rendelkeznek, és érdeklődnek a jogrendszer működése iránt. A képzés során a hallgatók elsajátítják az általános társadalomtudományi ismereteket, emellett részt vesznek szakmai nyelvismereti kurzusokon is. Megismerkednek az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó tárgyakkal, valamint a sajátos idegen nyelvi (latin nyelv) ismeretekkel. Megtanulják a jogtudományi alapozó ismeretek keretében oktatott elméleti (jogi és állambölcselet) és történeti (magyar és egyetemes jogtörténet, római jog) jogi ismereteket. Szakmájuk elsajátításához pedig az ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő civilisztika (magánjog), az államtudományok (alkotmányjog és közigazgatási jog) és a bűnügyi tudományok nyújtanak segítséget. Olyan kiegészítő szakismeretekre is szert tesznek, mint az alapvető jogintézményekkel kapcsolatos tudás elmélyítése, a jogászi szemléletmód kialakítása, a joggyakorlat alapelemeinek elsajátítása, a hazai jog terjedelmileg meghatározó szerepe mellett az összehasonlító jogi, Európa-jogi ismeretek, valamint a jogszabály-előkészítés (jogalkotás) sajátosságai. A képzés része a jogalkalmazói készség kialakítását elősegítő 6–12 hetes igazságszolgáltatási, illetve közigazgatási szakmai gyakorlat. Jogász diplomával az elhelyezkedés terén elsősorban a jogi pályákon bíróként, ügyvédként, ügyészként van lehetőség, de az államigazgatás területén is viszonylag sok munkalehetőség adódhat.

AKIK

Az Alumni, Karrier és Információs Központ

Hétfőtől Csütörtökig 08:00 és 16:00 óra,
Pénteken 08:00 és 14:00 óra között

érhető el az érdeklődők számára.

A Központban hallgatói ügyintézésre, karrier és öregdiák tevékenységekre, valamint egyéb szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van.

További információk

Elérhetőség

Cím: Multifunkciós Épület, 9026 Győr Egyetem tér 1.
Tel: +36 (96) 503-440
E-mail: hok@sze.hu

Térkép

Téli záróvizsga időszak 2018. január 24. 00:00 - 2018. február 2. 23:55
Bejelentkezés 2018. január 25. 06:00 - 2018. február 3. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2018. január 27.
Tantárgyválasztás 2018. január 29. 06:00 - 2018. február 3. 23:55